Pàgines

diumenge, 27 de setembre de 2020

 L'APOSTROFACIÓ


L'apòstrof és un signe ortogràfic indica l'elisió d'una vocal (e, a).

El fenomen de l'apostrofació afecta: els articles el i la, la preposició de i alguns pronoms febles.

ARTICLES EL, LA I PREPOSICIÓ DE

1. Com a norma general, les formes del singular de l'article definit (ella) i la preposició de es redueixen a l' (ela + apòstrof) i d' (de +apòstrof) davant una paraula que comence amb vocal o hac muda: l'aigua, l'eina, l'Índia, l'orgull, l'home, l'Uruguai, l'urna, d'amics, d'homes.

2. Davant dels mots femenins que comencen amb i o u àtones, precedides o no d'una h, l'article la no s'apostrofa:

la hipòtesi, la història, la humanitat, la humitat, la independència, la informació, la intel·ligència, la intimitat, la unitat, la universitat

No s'apostrofa l'article la davant paraules compostes com les següents, perquè l'accent del primer element és secundari: la Indoxina, la infraestructura, la intercontinental.

3. No s'apostrofa en casos com el iode, el iogurt, el iugoslau, el Iemenla iardala hiena, perquè el so representat per i o en aquestes paraules no és vocàlic, sinó consonàntic.

La mateixa observació s'ha d'aplicar a la preposició de: pastís de iogurt

4. Com a excepcions, s'escriu la, sense apostrofar, en aquests tres casos: la ira, la host i la una (referit a l'hora).

Tampoc s'apostrofa davant del nom de les lletres (la e, la u, la efa) ni en el cas del topònim neerlandés la Haia.

5. Compte amb el prefix privatiu a-la anormalitat per evitar possibles ambigüitats.

6. Davant de xifres començades amb vocal, se segueix la norma general: l'onze, d'11, l'XI.

7. Davant manlleus començats per hac, no s'apostrofa si és aspirada: el hawaià.

S'apostrofa si és hac muda (en conseqüència, això vol dir que la paraula està adaptada): l'haixix, d'handbol, l'hoquei.

8. Davant d'una essa líquida, s'apostrofa l'article masculí el (ja que la essa es pronuncia precedida d'una vocal de suport): l'stripteasel'Sporting. Semblantment: l'ftalat de potassil'zwitterió. No s'apostrofen l'article femení la ni la preposició de (ja que la essa recolza en la vocal de l'article o la preposició): la Scala de Milàla ftiriaside Sri Lankade Stalin.

9. Davant de marca tipogràfica (cometes o cursiva), o símbols especials (l'arrova o el coixinet en xarxes socials com Twitter), seguim la norma general d'apostrofació:

El va titllar d'"impotent"
L'"Ara" va publicar ahir la notícia
De l'"Aloma", de Mercè Rodoreda, se n'han fet moltes reedicions
L'autor d'"A quatre grapes"
Felicitacions a l'@Homo_APM
 

10. Davant de noms propis d'entitats, organismes, marques, grups, etc. començats amb article amb majúscula, la preposició de s'apostrofa (i no es contrau amb l'article, com tampoc s'hi contrau qualsevol altra preposició que hi puga haver):

L'últim disc d'Els Catarres
Aquest llibre només es ven a El Corte Inglés

11. No s'apostrofa davant dels símbols:

3 milions de €

Com a excepció, s'apostrofa davant dels símbols de la rosa dels vents, que es tracten com si foren sigles:

vent de l'E i de l'O


ELS PRONOMS FEBLES

Els pronoms febles me, te, lo, la, se, ne s’apostrofen quan s’usen en la forma anomenada elidida (m’, t’, l’s’, n’), és a dir, davant d’un verb o un pronom començat per vocal o hac:

m’ha vist, t’afanyaràs, l’avise (a ell o a ella), s’acosta, n’use, m’ho diu, t’hi puges, l’en traus, s’hi acosta, n’hi ha

Excepcions:

El pronom la no s’apostrofa quan va davant d’un verb començat per una i o una u àtones (precedides o no de h):

l’invite (a ell), però: la invite (a ella). Igualment: la utilitza, la hipnotitza, la humanitza, la incorpora

No s’apostrofa el primer pronom feble en les combinacions la hi, se us:

la hi porte, se us veu

Els pronoms febles me, te, lo, se, nenos, los s’apostrofen quan s’usen en la forma anomenada reduïda (’m, ’t, ’l, ’s, ’n, ’ns, ’ls), és a dir, darrere d’un verb o pronom acabat en so vocàlic:

dona’m, emporta’t, compra’l, veure’s, porta’n, mira’ns, se’m diu, se’t fa, emporta-te’l, te’n regalen, se’ns ofereix, regala-li’ls

Com a regla general, cal tindre en compte que en una combinació de pronoms, l’apòstrof va tan a la dreta com siga possible:

se m’ha dit, se t’acosta, te l’emportes, emporta-te'ls, els n’has tret, endur-s’ho, se te n’han anat, se te’n van.


ACTIVITATS DE L’APÒSTROF

 

1.   Escriu l’article el o l’ davant dels següents mots

    ____estiu     ____home     ___IVA     ___iogurt     ___1    

     ___error     ___humor        ___iode        ___handbol 

 

2.     Posa l’article la o l’ davant les paraules següents

____ illa        ____ unitat        ____ esquerra        ____ entrevista        ___ hiena      

____ unió      ____ edició       ____ amiga              ____ iuca                  ___ombra   

____ infantesa                          ____ ira             ____ universal


3.   Escriu l’article el, la o l’ davant els mots que tens a continuació

     ____ ema     ____ una de la nit     ____ ull     ____ humitat     ____ XI       

    ____ imbècil             ____ anormalitat        ____ iaio      ___ impressora      

     ____ hac               ____ hàmster          ____ ioga   ____ arquer      

    ____ hipòtesi     ____ ídol     ____  asimetria          ___ IRPF           

    ____ acordió     ____ huit    ____hivern       ____ ungla

                

4.   Escriu en singular els sintagmes nominals següents

 els ossos ____________                            els himnes ______________       

els indis ______________________         les ales _____________                

les esses ____________                            les inventores ___________    

les instal·lacions______________              les herbes __________

 

5.   Emplena amb l’article la o la seua forma apostrofada l’

 ____ignoren     ____unten      ____usàvem      ____inflen    

 ____impressiona       ____imiten           ___il·lusionen

 

6.   Completa amb la preposició de o d

partit ____hoquei  /  estudiant ___ESO  /  diari ___hui  /  

gelat ____iogurt  /  professora ____institut

 

7.   Apostrofa si cal les paraules i explica perquè sí o perquè no s’apostrofen

_____usuari:________________________________                         

_____ iarda: __________________________________

_____ efa: __________________________________                            

_____ idioma: ______________________________

_____ asimètrica: __________________________                          

 _____ hipotenusa __________________________

_____ 11: ___________________________________                           

_____ una (hora): __________________________

_____ illa: ___________________________________                          

_____ stop: __________________________________

 

8.   Completa el text amb els articles, preposicions i contraccions que calguen.

El dia ____hui tenia ____intuïció que seria estrany. Quan he eixit me n’he adonat que ____hivern havia arribat; ____ambient era fred i ____humitat es calava als ossos. Me n’he anat a per _____Imma i m’ha explicat un somni ben curiós, anàvem les dues en una embarcació, ____iot navegava per _____Oceà Pacífic i es dirigia a ___hawaiana illa de Niihau. A ____una de la matinada, tothom ens vam posar ____smoking, ____única peça de roba que portàvem a la maleta. Seguidament vam decidir que el millor seria jugar a ____hoquei per passar ____estona ja que encara quedaven hores per arribar a ____illa en qüestió. Quan ____equip contrari va traure ____11é tret, ____universitari que capitanejava el meu equip es va esvarar i caigué al terra, el xic es va enfadar perquè segons ell un contrincant li havia ocasionat la caiguda, ____ira va esclatar ____iot. S’havia fet una ferida minúscula i li la vam curar amb tintura ____iode. Quan començava a despuntar el dia algú va divisar Niihau a ____horitzó. ____alegria i ____il·lusió va es féu ____ama de ____embarcació i dues hores més tard ens banyàvem en la càlida i transparent aigua ____Pacífic. La sorpresa fou trobar-nos que en __illa la forma de govern era ___anormal, a nivell mundial, sistema de ___anarquia i ___estrany costum de desdejunar gelats.


9. Separa mitjançant l'apòstrof els pronoms febles de les formes verbals. 

testime                repassals            tastan                     rentels

the dit                deixans                lentenc                    lhan partit

mentretinc         miram                  desconnectal           sescriu


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada